Museu de l’Antic Comerç

El Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç, a Salàs de Pallars, és un espai que neix amb la voluntat de recollir, catalogar i informatitzar el fons documental i bibliogràfic existent sobre l’antic comerç, a més d’intentar ampliar-lo a través de donacions, cessions i adquisicions; de potenciar la recerca de la història empresarial catalana, sobretot de les petites empreses d’àmbit local que per les seves reduïdes dimensions i escassa producció són pràcticament desconegudes i que existien a la majoria de pobles (petites fàbriques de lleixius, sabons, licors, gasoses i sifons, fideus, galetes, …) i afavorir l’estudi dels productes que es fabricaven, tant pel que fa als envasos com a la publicitat comercial; i, sobretot, de divulgar tot aquest patrimoni a partir del muntatge d’exposicions temporals, l’edició de publicacions versades en el comerç i la publicitat i l’organització i gestió de les visites guiades a les botigues museu.

Les botigues-museu

 Hi ha dos tipus d’espais que s’ambienten:

  • Els establiments que venien exclusivament productes amb marca (botiga de queviures, farmàcia, estanc …).
  • Els establiments que utilitzen necessàriament alguns d’aquests béns de consum immediats amb marca per a oferir algun tipus de servei (barberia, bar/taverna-cafè).

L’ambientació d’aquests espais s’aconsegueix a partir del mobiliari, de l’exposició dels productes més representatius de cada període i de l’exhibició de cartells i altres elements publicitaris.

Aquest projecte proposa al visitant d’aquests espais un recorregut per cent anys de vida quotidiana utilitzant el vehicle del poder evocador d’uns escenaris, d’uns productes i d’unes imatges que ja formen part de l’imaginari col·lectiu.

         

         

http://salas.ddl.net/boer/ca/comerc_botigues.html

Disseny web: COOL WEB DESIGN